دیگر نمی‌گویم؛ پیشتر نرو!
اینجا باتلاق است!
حالا می‌گردم به كشف باتلاقی تواناتر
در اینهمه خردی كه حتی باتلاق‌هایش
وظیفه‌شناس و عالی نیستند.
همه‌ چیز در معطلی است

...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/13ساعت 10:40  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
من دوره‌ي ابتدايي را در مدرسه روستايي عشايري سال‌هاي 50 – 57 در سخت‌ترين شرايط زيستي و محروميت گذراندم – چهار تا كتاب ساده و كوچولو بيشتر نداشتم – كاغذ سفيد پيدا نمي‌شد .....
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/13ساعت 10:27  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

براحتی میتوان دیگران را بخشید ولی به سختی می توان از کسی تقاضای بخشش کرد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/03/30ساعت 8:32  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
در آستانه هفته معلم ، معلم بزرگ ايل رفت . او كه هيچ وقت فراموش نمي شد ،او كه بايد با گذشت زمان شناختش ، مرگز پرگار هزارن دل شدتا راهي براي گريزازقلبها نداشته باشد.

اين بار غم دل با غرورهمراه است غروري كه حاصل احساس تعلق به اوست .قطعا يادش ونامش مي ماند

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/02/12ساعت 23:14  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

         برادر/خواهر: 

         باسلام واحترام فراوان، متخصصان تعليم وتربيت معتقدند كه همه كودكان مي توانند يادبگيرند ولي تفاوت ميان آنها در سرعت ،شيوه وميزان يادگيري است كه اين امر ناشي ازوجود تفاوتهاي فردي مي باشد.در دوران خدمتان ويا بهتر بگوييم در مدرسه اي كه هم اكنون مشغول خدمت هستيد دانش آموزاني را مي بينيد كه به سرعت ياد مي گيرند ودر مقابل عده اي كه در يادگيري كند تر هستند ،بعضي در موضوعات خاصي بهتر از سايرين عمل مي كنندو....، فلان دانش آموزدر مجموعه ادبيات فارسي خوب ولي دريادگيري رياضي ضعيف مي باشد ويا برعكس ونمونه هايي ازاين قبيل.....

جالب است كه بدانيدكه عمدتا اين دانش آموزان از بهره هوشي بالايي هم برخوردارند.اگرآنطور كه بايد وشايددر مجموع به اين مهم تا كنون توجه نشده است شايد به آن  دليل است كه از درجه اهميت اين مهم اطلاعات كمتري دردسترس بوده است كه اين  امرمنجربه شناخت درد وچاره درماني نشده است .

با همه اين اوصاف،در بيشتراوقات  نظرات آموزشي ارزنده وتجربه شده معلمان (مدارسي كه با مشكلاتي هم روبرو بوده اند) توانسته اند انقلاب بزرگ وتحولات عظيمي را در امر آموزش وپرورش بوجود آوردوگره گشاي خيلي از مشكلات باشد.كارشناسي آموزش ابتدايي اداره در نظر داردبابهرمندي از نظرات وايده هاي   طلايي جنابعالي وانجسام فكري وخرد جمعي همگان با دسته بندي مشكلات قدمي كوچك بردارد.از جنابعالي در خواست مي گرددباتكميل جدول زير به اساس واقعيات موجود با اين اداره همكاري نماييد قطعا نظرات شما مورد توجه جدي قرار خواهد گرفت.

.* چه مشكلات آموزشي درمدارس مي بينيدكه بيشترين فرواني را دارد .(لطفابه ترتيب ذكر نماييد)

مشكلات آموزشي مشاهده شده علت مشكل به نظر شما راه حلهاي پيشنهادي شما
.

 .مايليد در جلسات هم انديشي آموزشي ابتدايي شركت نماييد؟   فكر مي كنيد در چه زمينه اي مي توانيد با اين گروه همكاري نماييد؟

 .لطفا هرپيشنهاد ومورد مهم وقابل بيان ويا هر نظر ،ايده و......را داريد مفصل بيان نماييد.

     لطفا ایده ها ومطالب خود رادر قسمت نظر خواهی بیان نمایید. 

+ نوشته شده در  شنبه 1388/11/03ساعت 8:32  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
 

مرك انسانيت

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/15ساعت 22:20  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
باسمعه تعالی

به یاری خدواند بزرگ گروه های آموزشی اداره  قصد دارد در حد بضاعت  به سوالات واشکالات درسی همکارا ن گرامی ودانش آموزان عزیزان پاسخ دهد.واین منظور میسر نمی گردد جز با همکاری همه ی شما

لطفا  سوالات ومسائل درسی خود درقسمت نظرات درج نمایید.باتشکر 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 9:24  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

تهيه كننده : مجيد خاني   مشاور دبيرستان شهید شاهيجاني

با نگاهي به مراحل اوليه تحصيلات خود ، به اين نكته پي مي بريد كه...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/11/02ساعت 18:23  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
 

زلیلایی شنیدم یا علی گفت           به مجنونی رسیدم یا علی گفت

مگر این وادی دارالجنون است      که هر دیوانه دیدم یا علی گفت

نسیمی غنچه ای را باز میکرد       به گوش غنچه آندم یا علی گفت

خمیر خاک آدم چون سرشته          چو بر میخاست آدم یا علی گفت

مسیحا هم دم از اعجاز میزد         زبس بیچاره مریم یا علی گفت

مگر خیبر زجایش کنده میشد         یقین آنجا علی هم یا علی گفت

علی را ضربتی کاری نمیشد          گمانم ابن ملجم یا علی گفت

دلا باید که هردم یا علی گفت         نه هر دم بل دمادم یا علی گفت

که در روز ازل قالوبلا را                 هر آنچه بود عالم یا علی گفت

محمد در شب معراج بشنید           ندایی آمد آنهم یا علی گفت

پیمبر در عروج از آسمانها              بقصد قرب اعظم یا علی گفت

به هنگام فرو رفتن به طوفان        نبی الله اکرم یا علی گفت

به هنگام فکندن داخل نار             خلیل الله اعظم یا علی گفت

عصا در دست موسی اژدها شد    کلیم آنجا مسلم یا علی گفت

کجا مرده به آدم زنده میشد          یقین عیسی بن مریم یا علی گفت

علی در خم به دوش آن پیمبر       قدم بنهاد و آندم یا علی گفت 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/10/06ساعت 9:33  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
در سال اتحادملی وانسجام اسلامی من به عنوان يك معلم كه هدف والاي پرورش جوانان را بر عهده گرفته ام .با خود عهد مي بندم: 1-باتوكل به خدا وبا نام خدا كلاس را شروع كنم.  2-اخلاص در عمل ، تدريس و تقوا را رعايت كنم .3-زمان هر جلسه تدريس را در نظر داشته با شم تا با كمي يازيادي وقت موا جه نشوم 4-وقت كلاس را به مطالب بيهوده وكم فايده نگذرانم 5-سعي كنم ساعت تدريس را تغيير ندهم 6-به هنگام تدريس  نشاط روحي وعاطفي خود را حفظ كنم 7-با خوشرويي تدريس كرده وهمواره چهره بشاش داشته باشم 8-احساسات وعواطف شا گر دان را جر يحه دار نكنم.9-تلاش كنم در كلاس ، فضا يي عا طفي به وجود آورم . 10-شاگردان را نسبت به كلاس ودرس ، دلسرد ننمايم  11-سعه ي صدر داشته باشم و با شاگردان به مهرباني رفتار كنم . 12-از فضل فروشي بپرهيزم . 13-وفاي به عهد ،  خوش قولي و تواضع در تدريس را از ياد نبرم . 14-به هنگام تدريس  ،آرامش خود را حفظ نمايم. 15-از قضاوت نا صحيح نسبت به دانش آموزان بپرهيزم. 16-از سرزنش و تهديد شاگردان خود داري كنم. 17-هرگز دانش آموزان متخلف را به عذر خواهي از خود مجبور نكنم. 18-اشتباهات خود راتوجيه نكنم. 19-از تنبيه بدني بپرهيزم. 20-ازعلما  بزرگان و شخصيت هاي اسلامي با احترام نام ببرم. 21-از به كار بردن كلمات خارج از نزاكت بپرهيزم .22-در واقع آنقدر بگويم كه مي توانم بشنوم .23-راز دار ومحرم اسرارفراگيران باشم .24-عذر خواهي شاگردان را بپذيرم .25-از تعصب بيجا بپرهيزم . 26-از دانش آموزان توقعات بيش از اندازه نداشته باشم. 27-رسا و روا بودن كلمات وجملات را رعايت كنم 28-از داشتن تكیه كلام پرهيز كنم. 29-در تدريس ذوق وسليقه رابه كار برم . 30-آرام و شمرده تدريس كنم.  31-در نظر داشته باشم كه قلب كودك تحقير شده بمبي است كه فردا منفجر خواهد شد. 32-ساده تدريس كنم اماعميق . 33-دراملاي كلمات دقت كنم وكلمات را صحيح روي تابلو بنگارم. 34-ذوق واستعداد شاگردان را شناسايي كنم. 35-بين دانش آموزان رقابت سالم ومثبت ايجاد نمايم 36-در برخوردها عدل وانصاف را رعايت كنم. 37-به شاگردان توجه ونگاه يكسان داشته باشم. 38-از دادن لقب هاي زشت به دانش آموزان بپرهيزم. 39-با شاگردان همدردي كنم .40-از تشويق به موقع غافل نشوم. 41-سخن دانش آموزان رابي موردقطع نكنم . 42-كارها و فعا ليتهاي مر بوط به كلاس رابين شاگردان تقسيم وبه آنها مسووليت بدهم. 43-درهنگام موعظه ،خودم رامخاطب اصلي بدانم. 44-پيش از تنبيه ،علت كردارهاي منفي شاگردان را بررسي نمايم. 45-مقررات محيط آموزشي را رعايت كنم وبه آن احترام بگذارم. 46-سعي كنم كر دار ورفتار منفي از خود نشان ندهم. 47-اوقات استراحت وزنگ تفريح دانش آموزان را نگيرم. 48-بيش از اندازه از شاگردانم تعريف وتمجيد نكنم. 49- از خصوصيات فردي  اجتماعي وخانوادگي دانش آموزان بي اطلاع نباشم . 50-اگر تغييري غير معمول در وضعيت ظاهري خود دادم در ابتداي درس درباره آن توضيح مختصري دهم تا ذهن فرا گير در طول تدريس به آن مشغول نشود .51-خود را بيش از اندازه در كار شاگردان  دخالت ندهم. 52-پيش از تدريس از مسوولان مدرسه از وضعيت وموقعيت وسطح معلومات شاگردان شناختي اجمالي به دست آورم. 53-به كار خويش ايمان واعتقاد قلبي داشته باشم. 54-سعي كنم شخصيت علمي واجتماعي خويش را پيش شاگردان سبك نكنم. 55-مقررات خشك وافراطي را از كلاس دور كنم. 56-نسبت به فعاليت فراگيران بي توجه وبي تفاوت نباشم. 57-در تدريس از گروه گرايي وخط بازي خودداري كنم. 58-برموضوع درسي تسلط واز آن اطلاع كافي داشته باشم. 59-در افزايش آگاهي ها ومحتواي علمي و درسي خود بكوشم 60-به سوالات شاگردان بالحن خوب ومناسب پاسخ دهم. 61-مطالعه پيش از تدريس و آمادگي قبلي جهت تدريس داشته باشم 62-برنامه ريزي داشته باشم 63-از ابتكار وخلاقيت در تدريس استفاده كنم 64-از روش هاي تدريس ونحوه ي به كار گيري آنها آگاه باشم .65-به كيفيت شروع  ادامه وپايان درس ، توجه داشته باشم .66-به هنگام تدريس مطالب ، تنوع را فراموش نكنم .67-از تجربيات درسي وتدريس ديگران استفاده كنم .68-در هر درس مطالب نو و تازه اي بيان كنم . 69-سعي كنم شاگردان در ارتباط با درس فعا ليت عملي داشته باشند .70-شاگردان را نسبت به ياد گيري درس تشنه كنم .71-در صورتي كه احساس خستگي در چهره ي شاگردان مشاهده كردم از ادامه تدريس خودداري كنم .72-سعي كنم همواره اشكالات تدريس خود را رفع كنم 73-موضوع وعنوان درس را در ابتداي تدریس مشخص وبازگو كنم .74-درس را مرحله به مرحله تدريس كرده و از شاخه به شاخه پريدن پر هيز كنم. 75-بيش از اندازه معمول به جزوه يا كتاب يا متن درس نگاه نكنم. 76-عوامل افت تحصيلي شاگردان را شناخته و در رفع آن بكوشم. 77-از طرح شبهات واشكالات بدون جواب بپرهيزم. 78-جمع بندي درس را در انتها فراموش نكنم. 79-از داشتن لحني يكنواخت وتن صداي ثابت بپرهيزم. 80-در هنگام تدريس در يك مكان ثابت نايستم. 81-به شا گردان پر جنب وجوش ، فعاليت زياد متنوع وجذاب بدهم تا فرصت بر هم زدن نظم كلاس را نداشته باشند .82-دقت كنم تكاليف در حد توان شاگردان باشد .  83-تكاليف را حتما  بررسي كرده ودر پايان نظرم را بنويسم 84-در هنگام تدريس حتي الامكان از مثال استفاده كنم 85-در هنگام تدريس از وسايل وامكانات موجود حداكثر بهره راببرم 86-خلاصه درس را در انتهاي تدريس بازگو كنم واز شاگردان نيز بخواهم .87-ظاهري آراسته و منظم داشته باشم ودر نظر بگيرم كه زيبايي .سادگي است.88-در كارهايم نظم داشته باشم تا الگويي مناسب براي فراگيران باشم 89-نتايج امتحانات كلاسي را بررسي كنم تا نقاط ضعف وقوت را بيابم .90-در هنگام خشم بر احساسات وعواطف خود غلبه كنم  .91-در تمام كارهاي خود قاطعيت وبرش داشته باشم 92-دانش آموزان رادر بالا رفتن از نردبان علم ودانش ياري كنم 93-در هنگام تدريس سعي كنم تمام توجه شاگردان را به خود جلب كنم .94-دانش آموزانم را طوري بار نياورم كه هميشه مطيع ورام باشند بلكه حق خود را بگيرند كه حق گرفتني است نه دادني    95-فرصت انتقاد ازخود را به شاگردان بدهم .  96-از اينكه نسبت به پاسخگويي به برخي سوالات قادر نيستم .هراس به خود راه ندهم و به راحتي اقرار كنم كه پاسخ آن را نمي دانم .  97-در ارتباط با دانش آموز ناسازگار با توجه به توانايي ها و خدمات خاص او  او را به كلاس متوجه كنم .98-تجارب تازه ي خودم رادر اختيار دانش آموزان قراردهم.  99- ابر باشم   اما نبارم ودر واقع مواقعي تا حد تنبيه پيش بروم ، اماتنبيه نامناسب انجام ندهم .100-و سرانجام به ياد داشته باشم كه معلم هنرمند كسي است كه باايجادشرايط وموقعيت هاي مناسب آموزشي، خود كمتر تدريس كند ولي دانش آموزان بيشتر ياد بگيرند .
+ نوشته شده در  دوشنبه 1386/08/28ساعت 20:25  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/08/27ساعت 20:38  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
درکشوری که غالب افراد جامعه به اجرای حقوق ، قواعد و قانون آن متعهد نباشند ، چیزی جز بی نظمی ، بی ثباتی ، و هرج و مرج پدید نخواهد آمد ، این مسئله درهمه حوزه های زندگی اجتماعی ازجمله حوزه فرهنگ صادق است . 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1385/10/30ساعت 9:50  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

مقدمه

هر چند بیش از چهارده قرن از حیات آن آخرین فرستاده خدا می گذرد، ولی هر وقت سراغ مطالعه ی زندگی آن انسان برتر و آینه کمال می رویم ،
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1385/10/30ساعت 9:49  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
مهمترین هنر انبیاء برانگیختن مردم برای تحقق احکام خداوند و از خود گذشتگی در راه ایجاد یک جامعه ی عادل وصالح بود . طبعاً دراین انگیزش وپردازش ، طبقات فرودست جامعه ......

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1385/10/30ساعت 9:47  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

مستى عاشق

دل كـه آشفته روى تو نبـــــاشد، دل نيست         آنكـــــــــه ديوانه خال تو نشد، عاقل نيست

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1385/03/13ساعت 19:0  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

ابعاد ناشناخته امام خمينى (س)

محمد جواد حجتى كرمانى


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1385/03/13ساعت 18:10  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

 

حسين علايي

روز سوم خرداد ماه، سالگرد حماسه آزادي و فتح خرمشهر، پس از بيش از يك سال و نيم اشغال آن به دست نظاميان بعثي صدام است.......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/03/03ساعت 8:0  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
آقای رئیس جمهور ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، جهان به سمت خداپرستی و عدالت به پیش می رود و اراده خدا بر همه چیز غلبه خواهد کرد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/02/20ساعت 8:42  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
سوآپ

در روش سوآپ، توليدكنندگان نفت در درياي خزر، نفت صادراتي خود را با تانكر به بندر نكا در ايران تحويل مي دهند. سپس ايران اين نفت را به پالايشگاه هاي تهران و تبريز انتقال مي دهد كه نفت پالايش شده براي مصرف داخلي توزيع  مي شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1384/12/06ساعت 11:5  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
 

بهمن بیگی چهره اي ماندگاراما ناشناخته

او كه بنيانگذار آموزش و پرورش عشاير كشور بوده است حالا در آستانه ۸۵سالگى به مرور ايام گذشته نشسته است. او در ميانه هاى دهه هشتاد زندگى هنوز هم مردى سرحال و سرزنده، بذله گو و متفاوت است و به خوبى در گفتار همچون .........

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1384/12/03ساعت 22:45  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

چهره اي ماندگاراما ناشناخته

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك راكه دگر مادر گيتي چو تو «او» فرزند بزايد!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1384/12/03ساعت 22:43  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

مروري كوتاه بر تحولات ساختاري در حوزه پژوهش در آموزش و پرورش ايران
 نویسنده :رضا ساكي  عضو هيات علمي پژوهشكده تعليم و تربيت

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1384/11/30ساعت 13:58  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
هولو کاست -باورهاوداورها

 

مهر- هولوکاست یا به اصطلاح نسل کشی یهودیان در اردوگاههای کار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 1384/11/28ساعت 13:38  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

 آموزش عمومي و نقش معلم در توسعه فرهنگ

عبدالناصر جهانخواه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1384/11/24ساعت 10:43  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 

         دركوچه با غهاي شعر معاصر

به تماشا سوگند/وبه پرواز كبوتر از ذهن/وبه آغاز كلام0000

 

 گرد آورنده  گروه آموزشي ادبيات منطقه ارژن

 طبيعت در واقع براي او يك پناهگاه است.نه يك پايگاه.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1384/11/10ساعت 9:11  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
تکنولوژِی درعصر اطلاعات وسیر تصاعدی پیشرفت صنعت به عنوان ابزاری قوی دردست متولیان است که توانسته اند دربیشتر ممالک دنیا تحولاتی را به نفع خود ایجاد نمایند. شما چه می گویید؟
+ نوشته شده در  شنبه 1384/11/08ساعت 19:10  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
تکنولوژِی آموزشی هم درشناخت وهم در درمان مشکلات آموزشی ویادگیری درخدمت نظام آموزش وپرورش قرار می گیرد. شما چه می گویید؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1384/11/08ساعت 18:56  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  | 
اثرات تکنولوژی درتمام ابعاد زندگی انسانی مشهودوبرهمگان معلوم است.
+ نوشته شده در  شنبه 1384/11/08ساعت 17:44  توسط گروه های آموزشی ارژن - دادالله امیری  |